Monika Chudek

Niby drobna, niby cicha i skromna, ale … Wie, jak uporać się z przeciwnościami losu, jak postąpić wbrew upartym schematom, by dojść do celu, by pomóc tym najtrudniejszym dzieciom. Tym, którzy zwykle już nie liczyli na jakąkolwiek pomoc. W jej oczach widać pasję. Jako jedna z trzech osób na Ślasku prowadzi terapię zastępowania agresji.

Specjalizacja:

Oligofrenopedagog, diagnoza SI, TUS